He will Hear when I Pray

I love the Lord, because he hath heard my voice and my supplications. Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live. (‭Psalms‬ ‭116‬:‭1-2‬ KJV)

Ke rata Jehova, hobane o utlwile lentswe la ka, le merapelo ya ka; hobane o ntshekehetse tsebe; ke tla mo rapela ke hona ka matsatsi wohle a ho phela ha ka. (‭DIPESALEME‬ ‭116‬:‭1-2‬ SSO61SO)

Ke rata Morena, hobane o utlwile thapedi ya ka, a ntshekehela tsebe, mohla ke neng ke ipiletsa ho yena. (‭DIPESALEMA‬ ‭116‬:‭1-2‬ SSO89SO)

Advertisements

A”two-way” Commitment

We love him, because he first loved us. (‭1 John‬ ‭4‬:‭19‬ KJV)

Re a mo rata, kahobane e le yena ya re ratileng pele. (‭I JOHANNE‬ ‭4‬:‭19‬ SSO61SO)

Rona re na le lerato, hobane yena o re ratile pele. (‭1 JOHANNE‬ ‭4‬:‭19‬ SSO89SO)

Thy Confidence

For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. (‭Proverbs‬ ‭3‬:‭26‬ KJV)

hobane Morena ke yena letshepa la hao, leoto la hao le ke ke la wela lerabeng. (‭MAELE‬ ‭3‬:‭26‬ SSO89SO)

Hobane Jehova e tla ba tshepo ya hao, a phemise leoto la hao sefi. (‭DIPROVERBIA‬ ‭3‬:‭26‬ SSO61SO)

Everlasting Praise

Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations. (‭Psalms‬ ‭100‬:‭4-5‬ KJV)

Kenang dikgorong tsa hae le ntse le mmoka, le mabaleng a hae le ntse le mo rorisa; mo leboheng, le boke lebitso la hae. Morena o molemo, mohau wa hae ke wa kamehla yohle, botshepehi ba hae ke bo isang melokong yohle. (‭DIPESALEMA‬ ‭100‬:‭4-5‬ SSO89SO

Kenang dikgorong tsa hae ka diteboho, le mabaleng a hae ka dithoko! Mo leboheng, le rorise lebitso la hae! Hobane Jehova o molemo, mohau wa hae o hlola ka ho sa yeng kae, le botshepehi ba hae melokong le melokong. (‭DIPESALEME‬ ‭100‬:‭4-5‬ SSO61SO)

Reassurance in Weakness

Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ’s sake: for when I am weak, then am I strong. (‭2 Corinthians‬ ‭12‬:‭10‬ KJV)

Ke ka baka leo ke ithatelang mefokolong, le dinyefolong, le bohloking, le dihlorisong, le mahlomoleng, ka baka la Kreste; hobane mohla ke fokolang, eba ke mohla ke nang le matla. (‭II BAKORINTHE‬ ‭12‬:‭10‬ SSO61SO)

Ka baka leo, ke thabela bofokodi, mahlapa, ditsietsi, ditlhoriso, le mahlomola, ka baka la Kreste, hobane ha ke fokola, eba ke hona ha ke le matla. (‭2 BAKORINTHE‬ ‭12‬:‭10‬ SSO89SO)

Who Owns me?

But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. (‭Isaiah‬ ‭43‬:‭1‬ KJV)

Empa jwale, ke sena seo Morena a se bolelang, yena ya o bopileng, wena Jakobo, yena ya o entseng, wena Iseraele: “O se ke wa tshaba, hobane ke o lopolotse; ke o bitsitse ka lebitso, ke o bitsitse, o wa ka. (‭ESAYA‬ ‭43‬:‭1‬ SSO89SO)

Empa jwale, ho itswe ke Jehova, moetsi wa hao, Jakobo, le mmopi wa hao, Iseraele: Se tshabe, hobane ke o lopolotse, ke o bitsitse ka lebitso la hao, o wa ka! (‭ESAIA‬ ‭43‬:‭1‬ SSO61SO)