Thy Confidence

For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. (‭Proverbs‬ ‭3‬:‭26‬ KJV)

hobane Morena ke yena letshepa la hao, leoto la hao le ke ke la wela lerabeng. (‭MAELE‬ ‭3‬:‭26‬ SSO89SO)

Hobane Jehova e tla ba tshepo ya hao, a phemise leoto la hao sefi. (‭DIPROVERBIA‬ ‭3‬:‭26‬ SSO61SO)

A Desire for Reconciliation

Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. (‭Jeremiah‬ ‭33‬:‭3‬ KJV)

Bitsa ho nna, mme ke tla o araba, ke o bontshe tse kgolo le tse patilweng tseo o sa di tsebeng. (‭JEREMIA‬ ‭33‬:‭3‬ SSO61SO)

(‭JEREMIA‬ ‭33‬:‭3‬ SSO89SO)

Everlasting Praise

Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations. (‭Psalms‬ ‭100‬:‭4-5‬ KJV)

Kenang dikgorong tsa hae le ntse le mmoka, le mabaleng a hae le ntse le mo rorisa; mo leboheng, le boke lebitso la hae. Morena o molemo, mohau wa hae ke wa kamehla yohle, botshepehi ba hae ke bo isang melokong yohle. (‭DIPESALEMA‬ ‭100‬:‭4-5‬ SSO89SO

Kenang dikgorong tsa hae ka diteboho, le mabaleng a hae ka dithoko! Mo leboheng, le rorise lebitso la hae! Hobane Jehova o molemo, mohau wa hae o hlola ka ho sa yeng kae, le botshepehi ba hae melokong le melokong. (‭DIPESALEME‬ ‭100‬:‭4-5‬ SSO61SO)

Reassurance in Weakness

Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ’s sake: for when I am weak, then am I strong. (‭2 Corinthians‬ ‭12‬:‭10‬ KJV)

Ke ka baka leo ke ithatelang mefokolong, le dinyefolong, le bohloking, le dihlorisong, le mahlomoleng, ka baka la Kreste; hobane mohla ke fokolang, eba ke mohla ke nang le matla. (‭II BAKORINTHE‬ ‭12‬:‭10‬ SSO61SO)

Ka baka leo, ke thabela bofokodi, mahlapa, ditsietsi, ditlhoriso, le mahlomola, ka baka la Kreste, hobane ha ke fokola, eba ke hona ha ke le matla. (‭2 BAKORINTHE‬ ‭12‬:‭10‬ SSO89SO)

Who Owns me?

But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. (‭Isaiah‬ ‭43‬:‭1‬ KJV)

Empa jwale, ke sena seo Morena a se bolelang, yena ya o bopileng, wena Jakobo, yena ya o entseng, wena Iseraele: “O se ke wa tshaba, hobane ke o lopolotse; ke o bitsitse ka lebitso, ke o bitsitse, o wa ka. (‭ESAYA‬ ‭43‬:‭1‬ SSO89SO)

Empa jwale, ho itswe ke Jehova, moetsi wa hao, Jakobo, le mmopi wa hao, Iseraele: Se tshabe, hobane ke o lopolotse, ke o bitsitse ka lebitso la hao, o wa ka! (‭ESAIA‬ ‭43‬:‭1‬ SSO61SO)

Protection Under His Shadow

He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust. (‭Psalms‬ ‭91‬:‭1-2‬ KJV)

Ya phelang tshireletsong ya Ya Hodimodimo, ya ahileng moriting wa Ya Matla wohle, o re ho Morena: “O setshabelo sa ka le qhobosheane ya ka, Modimo wa ka eo ke mo tshepang.” (‭DIPESALEMA‬ ‭91‬:‭1-2‬ SSO89SO)

God is in Control….

And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. (‭Romans‬ ‭8‬:‭28‬ KJV)

Jwale re a tseba hore ba ratang Modimo, ba bitsitsweng ka morero wa hae, tsohle di ba tlisetsa molemo. (‭BAROMA‬ ‭8‬:‭28‬ SSO89SO)

It is available…understandable towards assistance .

For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin. (‭Hebrews‬ ‭4‬:‭15‬ KJV)

Moprista wa rona e Moholo hase ya ka sitwang ho re utlwela bohloko mefokolong ya rona, hobane ke ya ileng a lekwa ka ditsela tsohle jwaloka rona, empa a se ke a etsa sebe. (‭BAHEBERU‬ ‭4‬:‭15‬ SSO89SO)

Partnership with the Most High

Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; (‭Ephesians‬ ‭6‬:‭18)

Dithapelong le dikopong tsohle, le nne le rapele ka Moya ka nako tsohle. Le fadimehele ho rapella badumedi bohle ka tiisetso. (‭BAEFESE‬ ‭6‬:‭18‬ SSO89SO)